Çevre Yönetim Sistemi

Çevre Yönetim Sistemi

Çevre Yönetim Sistemi

Çevre Yönetim Sistemi

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi, her türlü üretim sektöründe, ürünün ilk aşamasından tüketiciye sunulmasına kadar geçen her adımda çevresel etkilerin dikkate alınarak üretimin gerçekleştirilmesini sağlayan sistematik bir yaklaşımdır.

Sürdürülebilir gelişmenin farkındalığının artması, çevresel bakımdan güvenirliliği olan firmalar için ulusal ve uluslararası pazarda keskin rekabet sağlar. Belgelendirilmiş bir çevre yönetim sistemi işinizde aktif adımlar atarak sorumluluklarınızı yerine getirdiğinizi kanıtlar. Çevre yönetmelikleri giderek katılaşmakta ve dolayısıyla kanunun gücü de artmaktadır.

Müşteriler ve hissedarlar işlerinde çevresel etkileri eksilttiklerini, ne yaptıklarını ve nasıl geliştiklerini göstermek istemektedirler.Bir Çevre Yönetim Sistemi organizasyonunuzun en önemli çevre boyutlarını, emisyon, atık bertarafı, doğal kaynak kullanımı ve enerji kullanımı, kontrol altında tutmasına ve başarıyla yönetmesine yardımcı olur. Kilit süreçlerinizi kontrol altına almak sizin zayıf, güçlü yönlerinizi ve gelişme olanaklarınızı tanımlamanızı gerektirir.

ISO 14001 Belgelendirmesinin Faydaları:

-Yasal ve tüzüksel uygunluğu karşıladığınızı ve karşılayacağınızın teminatı verir.
-Düzenleyici organlar tarafından gerçekleştirilen az sayıda potansiyel gözetim denetimi sağlar.
-İş ortaklarınıza düzenleyici organlara ve topluma çevresel sorumlu olduğunuzu gösterir.
-Potansiyel süreç gelişimleri aracılığıyla artan kar sağlar.

-Çevresel yükümlülüğünüzü azaltır.
-İndirgenmiş sigorta oranları sebebiyle maliyet azalır.
-Organizasyonunun çevre lideri olarak konumlandırılması ve müşterilerinizden, hissedarlar ve diğer ilgili taraflardan gelen çevresel sorular için bir çerçeve sağlar.