Marka Tescil Belgesi

Marka Tescil Belgesi

Marka Tescil Belgesi

MARKA NEDİR ?
Tüketicinin zihninde ki algıların toplamına marka diyebiliriz.İşletmenin mal veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan, kişi adları, sözcükler, şekiller, sayılar vb. işaretler markayı oluşturur.Marka, çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayımlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretleri içerir

MARKA TESCİL NE ANLAMA GELİYOR ?
Markaların tescil edilmesi, sahibi tarafından kullanımının tekelleştirilmesi, marka sahibinin belirlenmesi ve haksız kullanımının engellemesi için fırsat anlamına gelir.Marka tescil işleminde tek yetkili merci olan Türk Patent Enstitüsü'ne yapılan resmi başvurular, enstitü tarafından incelemeye tabi tutulur. İnceleme aşamasının olumlu olması halinde marka, tescil edileceği yönünde üçüncü şahısların dikkatine ilan edilir.Üç aylık ilan süresince itiraz edilmeyen markalar TPE tarafından kesin olarak kabul edilerek belgeye bağlanır.