Vergi İndirimi

Vergi İndirimi

Vergi İndirimi

Vergi İndirimi; yatırımcı tarafından ödenecek gelir veya kurumlar vergisinin, yatırımın niteliğine göre projenin tabi olacağı yatırım teşvik uygulamasının sağladığı indirimli vergi oranından ödenmesi yoluyla yine bu uygulamanın sağladığı ve yapılan sabit yatırım tutarının belirli bir yüzdesine tekabül eden yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirim hakkından yararlanılmasıdır Yatırıma katkı oranı, yapılan sabit yatırımın vergi indirimine tabi tutulacak oranını, Vergi İndirimi ise bu Yatırıma Katkı Oranına ulaşılıncaya kadar indirilecek Gelir veya Kurumlar Vergisi oranını ifade eder. Vergi İndirimi- Örnek Uygulama Vergi indiriminin %50'sinin yatırım döneminde, %50'sinin de yatırım tamamlandıktan sonra kullanılabileceği, indirimli vergi oranı %80 , yatırıma katkı oranı %40 olan bir yatırım teşvik uygulamasına (Örneğin Bölgesel Yatırım Teşvik Uygulamasına) tabi olarak desteklenen ve toplam sabit yatırım tutarı 50.000.000 TL olan bir yatırım projesi için yatırımcının 20 Milyon TL tutarında vergi indiriminden faydalanması mümkündür. Yıllık vergi yükümlülüklerinden düşeceği vergi bu tutara ulaşıncaya kadar yatırımcı, Türkiye'de %20 olan kurumlar vergisini faydalandığı indirimli oran olan %4 üzerinden ödeyecektir. Projesinin desteklendiği uygulama yatırım tamamlanmadan da bu teşvik aracından faydalanılmasını sağladığı için, yatırımcı 20 milyon TL'lik vergi indiriminin 10 milyon TL'lik kısmını yatırım döneminde mevcut faaliyetlerinden elde ettiği gelirler için de kullanabilecektir.