CE İşareti'nin Faydaları

CE İşareti'nin Faydaları

CE İşareti'nin Faydaları

CE İşareti'nin Faydaları

- CE İşareti ürünün AB ülkelerinde serbest dolaşımını ve pazarlanmasını sağlar,
- Sanayiciler, ulusal ve uluslar arası düzeyde ürünlerini pazarlayabilmek için, ürün üzerine "CE" işareti koymak mecburiyetindedirler,
- CE İşareti, ürünün AB teknik mevzuatına uygunluğunu belirtir,
- CE İşareti, bir çeşit ürün pasaport işlevini görür,
- CE İşareti, kesinlikle bir kalite markası ve garanti belgesi değildir,
- CE İşareti, kalitenin başladığı seviyeyi gösterir,
- CE İşareti, bu seviyenin altındaki mamuller emniyetsiz olarak, nitelenir ve piyasaya arz edilmezler, dolayısıyla kalitesiz olarak kabul edilirler,
- CE İşaretli ürün AB ülkelerinde, normlarla ilgili yasal gerekçeler ortaya konarak geri çevrilmesi mümkün değildir,
- CE İşareti, Yeni yaklaşım direktiflerine uygunluğun bir göstergesidir.

Bu nedenle CE Sertifikası (Markası) AB dışında üretilen ürünler için de bir "Pasaport" niteliğindedir.

CE İşareti (Belgesi) olmazsa ne olur?

CE İşaretinin(belgesinin) zorunlu olduğu 23 ürün grubu dahilinde ki tüm ürünlerin CE İşareti (belgesi) olmadan AB'ye ihracatı mümkün değildir. Türkiye'de ise son yasal değişikliklere göre ürünün CE işareti (belgesi) taşıması zorunlu hale gelmiştir. Bu zamanla tüm CE işareti (belgesi) zorunlu olan ürünlere getirilecektir.