AR-GE, ÜR-GE ve İnovasyon Destek Programı

AR-GE ve İnovasyon Destek Programı

AR-GE, ÜR-GE ve İnovasyon Destek Programı

Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Programı

Araştırma ve geliştirme yapılarak, bunun yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için, sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmaları, çevre uyumlu ürün tasarımı veya yazılım faaliyetleri ile alanında bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayan, bilimsel ve teknolojik bir belirsizliğe odaklanan, çıktıları özgün, deneysel, bilimsel ve teknik içerik taşıyan faaliyetlerin desteklenmesidir.

Desteklenecek Proje Giderleri

Destek Üst Limiti (TL)

DESTEK ORANI (%)

İşlik Desteği

İşliklerden bedel alınmaz

Kira Desteği

30.000

(Teknopark içi)

24.000

(Teknopark Dışı)

75

Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği

150.000

75*

Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli)

300.000

75*

Nitelikli Personel Gideri Desteği

200.000

100

Başlangıç Sermayesi Desteği

20.000

100

Diğer Giderler Desteği
Toplam Üst Limit(50.000TL)

Proje Danışmanlık Desteği

20.000

75

Eğitim Desteği

20.000

Proje Tanıtım Desteği

10.000

Yurtiçi - yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği

20.000

İşletme Kuruluş Desteği

5.000(Gerçek Kişi Statüsünde Kurulmuş Olan)

10.000(Sermaye şirketi Statüsünde Kurulmuş Olan)

Destek Oranı Uygulanmaz

* Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, destek oranlarına % 15 (onbeş) ilave edilir.