KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı

KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı

KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı

İmalat Sektöründe Faaliyet Gösteren Kobilere

KOBİ-GEL Destek Programının Amacı; ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması, rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi amacıyla Proje Teklif Çağrısı kapsamında hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir.

Destek Unsurları

Proje Süresi

En az 6

En Fazla 36 Ay

(+6) Ay

Destek Üst Limiti

Geri Ödemesiz Destek - En fazla 300.000 TL

Geri Ödemeli Destek - En fazla 700.000 TL

Proje Destek Oranı

%60

Desteklenecek Gider Türleri

Gider Türü Geri Ödemesiz Destek Üst Limiti Geri Ödemeli Destek Üst Limiti
Personel 100.000 TL -
Makine - Teçhizat 250.000 TL 600.000 TL
Yazılım 100.000 TL 100.000 TL
Eğitim, Danışmanlık 100.000 TL -
Belgelendirme, Test ve Analiz
Proje hazırlama danışmanlığı (Azami 1.500 TL)
Diğer Hizmetler