Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 22000:2018 standardı, gıda zincirinde yer alan bir kuruluşta, gıdanın tüketimi anında güvenli olmasını sağlamak ve gıda güvenliğine yönelik olan tehditleri kontrol altına alma yeteneğini göstermek için gerekli olan gıda güvenliği yönetim sistemine ait şartları kapsar. ISO 22000 Standardı, bazı kişilerce aktarıldığı gibi, ISO 9001'in gıda sanayine yönelik uygulamalarını aktaran bir standart değildir. Bununla birlikte, ISO 22000, ISO 9001 ve ISO 14001 ile uyumlu, entegre sistem kurma çalışması için de oldukça idealdir ve HACCP kavramını tamamen kapsayan bir gıda güvenliği standardıdır.

Bir kuruluşun gıda güvenliği yönetim sisteminin tasarımı ve uygulaması, özellikle gıda güvenliği tehlikeleri, sağlanan ürünler, kullanılan süreçler ve kuruluşun yapısı ve ölçeği olmak üzere değişiklik gösteren faktörler tarafından etkilenir. Tehlike analizleri sırasında, kuruluş, ön gereksinim programlarının birleşimi, operasyonel ön gereksinim programları ve HACCP planı ile tehlike kontrolünü sağlamak için kullanılan stratejiyi belirler.

Bu standart 3 öğeden oluşmaktadır:
1.İyi üretim uygulamaları veya ön koşullu program gereksinimleri
2.HACCP prensipleri
3.Yönetim sistem gereksinimleri

ISO 22000 belgelendirmesinin faydaları:
-Gıda mevzuatlarına ve kanunlara uyumluluğu sağlar.
-Daha etkili ve dinamik gıda güvenliği tehlike kontrolü sağlar.

-Gıda kaynaklı hastalıkların azaltılmasını sağlar.

-Müşteri sadakati ve memnuniyetini artırır.

-Ön gereksinim programlarının sistematik yönetimi ve kontrolünü sağlar.

-Ürün geri dönüşü gibi hususların engellenmesi ile kalitesizlik maliyetlerinde düşüş sağlar.

-Gıda endüstrisi zincirinin tüm halkaları arasında iletişimin desteklenmesi ve organizasyonunu sağlar.

-Kaynak optimizasyonu sağlar ve personel yeterliliğinde artış görülür.

-Çalışma ortamının iyileşmesine katkıda bulunur.

-Dokümantasyonun iyileştirilmesi ve izlenmesinde kolaylık sağlar.

-Resmi denetimlerde karşılaşılan sorunların en aza indirilmesini sağlar.

-Kanunlara uyumluluğu sağlar.

-Gıda güvenliğine gösterilen özenin müşterilere kanıtlanması ve pazar payının artırılmasına katkıda bulunur.

-Tedarikçi olarak yurtdışı pazarlarda diğer kuruluşlarla uyum ve dış pazarda daha etkin pazarlama sağlar.

-Ekonomik büyüme ve kalkınma için potansiyel artışı görülür.