Yatırım Teşvik Programı

Yatırım Teşvik Programı

Yatırım Teşvik Programı

Genel Teşvik Uygulamaları:
2012/3305 sayılı kararın; EK-4’te yer alan teşvik edilmeyecek yatırım konuları ve teşviki belirli şartlara bağlı yatırım konuları için öngörülen şartları sağlayamayan yatırım konuları hariç olmak üzere, 5 inci maddede belirtilen sabit yatırım tutarları ve üzerindeki yatırımlar bölge ayrımı yapılmaksızın GENEL TEŞVİK unsurlarından yararlandırılabilir.
Asgari Sabit Yatırım Tutarları :
1 ve 2. Bölge’de yapılacak yatırımlarda 1.000.000.- TL.
3 – 4 – 5 – 6. Bölgeler’de yapılacak yatırımlarda 500.000.- TL.