KDV İstisnası

KDV İstisnası

KDV İstisnası

KDV İstisnası, teşvik edilen yatırım kapsamında yurt içinden ve yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için katma değer vergisinin ödenmemesidir. KDV İstisnası- Örnek Uygulama Yatırım projesi kapsamında, yurtiçinden 10.000.000 TL'lik yerli, yurtdışından da 20.000.000 TL'lik ithal makine ve teçhizat satın alacak olan bir yatırımcının, projesinin KDV istisnası teşvik aracından faydalandırılması durumunda yaklaşık 5.400.000 TL'lik bir avantaj sağlaması mümkündür. KDV İstisnası Tutarı = (Toplam Makine ve Teçhizat Bedeli) x (KDV Oranı* ) = 30.000.000 TL x 0.18 = 5.400.000 TL** * KDV Kanunununda belirtilen özel haller dışında, Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında temin edilen yatırım malı makine ve teçhizat için belirlenen KDV oranı % 18'dir. * Katma Değer Vergisi'ni mahsup edebilen firmalar için desteğin net katkısı, KDV mahsup edilene kadarki finans kolaylığı kadardır.