Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi

Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi

Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi

SATIŞ SONRASI HİZMET YETERLİLİK BELGESİ
Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi; yurt içinde üretilen veya ithal edilen mallar ile ilgili olarak, Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü süresince üretici veya ithalatçılar tarafından verilmesi zorunlu montaj, bakım ve onarım hizmetleri için, yeterli teknik kadro, takım, teçhizat, yedek parça ve bunun gibi kriterler ile firmanın unvan ve merkez adresine göre düzenlenen ve 2 yıl süre ile revize edilen belgeyi ifade eder.

Üretici veya ithalatçılar, Satış Sonrası Hizmetler Yönetmelik eki listede yer alan her mal grubu için belirtilen kullanım ömrü süresince, satış sonrası hizmetleri sağlamak üzere yine ekli listede tespit edilen yer, sayı ve özellikte yetkili servis istasyonunu, yeterli teknik kadroya sahip şekilde kurmak zorundadırlar.

Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi Müracaatı Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar
- Başvurular, firmanızın unvanını da içeren elektronik imza kartları ile www.ticaret.gov.tr adresinden yapılacaktır.
- Başvuru sırasında firmanızın servis istasyonları TSE Başkanlığının veri tabanından gelmektedir.
- Servis istasyonlarının görülmemesi halinde, servisinizin bulunduğu İl’de yer alan TSE Müdürlüğüne telefonla başvuruda bulunmanız gerekmektedir.
- Başvuruya konu olan ürünün cinsini, açıklama bölümüne yazınız.