CE İşaretinin Usulsüz Kullanımı

CE İşaretinin Usulsüz Kullanımı

CE İşaretinin Usulsüz Kullanımı

CE işaretinin usulsüz olarak iliştirilmiş olduğunun veya hiç iliştirilmediğinin tespit edilmesi halinde imalatçı veya yetkili temsilcisi, Bakanlıkça belirlenen şartlar çerçevesinde ihlâle son vermek zorundadır. İhlâlin devamı halinde Bakanlık, ürünün piyasaya arzını kısıtlayıcı veya yasaklayıcı gerekli bütün tedbirleri alarak, ürünün piyasadan çekilmesini sağlar.