Gelir Vergisi Stopajı Desteği

Gelir Vergisi Stopajı Desteği

Gelir Vergisi Stopajı Desteği

Vergisi Stopajı Desteği, 6. Bölgede gerçekleştirilecek tüm yatırımlar için düzenlenen teşvik belgesi kapsamı yatırımlarla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken gelir vergisi stopajının terkin edilmesidir. Sadece 6. Bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülür. Gelir Vergisi Stopajı Desteğine ilişkin herhangi bir üst sınır bulunmamakta olup, 10 yıl süreyle uygulanır. Gelir Vergisi Stopajı Desteği - Örnek Uygulama Gelir Vergisi Stopajı Desteği Tutarı* = (İlave İstihdam) x (Süre)** x (Gelir Vergisi Stopajı) *** = 50 işçi x 120 ay x 119,91 TL = 719.460 TL * Azami tutar olup, asgari geçim indirimi bu tutardan düşülecektir. * Süre, bölgede öngörülen destek süresinin "ay" cinsinden ifadesidir. * 2012 yılı ikinci yarısı için geçerli olan tutar