Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi, şirketlerin gizli bilgilerinin güvenliğine yönelik riskleri etkin bir şekilde yönetmek için sistematik ve önleyici bir yaklaşımdır. Sistem, potansiyel tehditlere karşı korunma sağlamak için güvenlik açıklarını vurgulayarak hassas kurumsal bilgilerin etkin yönetimini teşvik etmektedir. Bu standart insanları, süreçleri ve bilgi teknolojilerini kapsar. ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi; Kuruluşların bilgi varlıklarının farkına varmalarına, varlıklarının önemini anlamalarına, risklerinin belirleyip yönetmeye ve iş sürekliliğini sağlamaya destek olmaktadır. Aynı zamanda bilginin izinsiz veya yetkisiz bir şekilde erişimini, kullanımını, değiştirilmesini, ifşa edilmesini, ortadan kaldırılmasını, hasar verilmesini ve el değiştirmesini önlemek için istenmeyen tehdit ve tehlikelerden korunmak amacıyla gerekli güvenlik analizleri yapılarak önlemlerin alınmasıdır.

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgelendirmenin Sağladığı Faydalar:

Kurum bünyesinde bilgi güvenliği süreçleri için harcanan zaman ve iş yükü azalır.

İşletmede bulunan bütün personeller üzerinde bilgi güvenliği konusunda bir farkındalık yaratır.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgelendirmenin sağladığı en önemli avantajlardan biri de kuruma saygınlık katması; aynı zamanda piyasada rekabet gücünü yükseltmesidir.

Yasal zorunluluklar karşılanmış olur. Bununla beraber, birçok ihaleye giriş izni sağlar.

Güvenilir bir sağlayıcıyla çalışmak müşterilere verilerin korunması açısından bir bütünlük sunar.

Tedarik zincirinde daha fazla güven tesis eder ve bu sayede daha güçlü müşteri ilişkileri sağlanır.

Uygun erişim kontrollerinin yerinde olması gizli ve hassas bilgilerin çalışanlara açılma riskine ait olasılığı azaltır.

İşverenlerin veri işleme güvenlik kurallarına uyduğuna dair güvence verir.

Rolleri ve sorumlulukları açık ve net bir şekilde tanımlayarak iş memnuniyetinin ve verimliliğin artmasını sağlar.ISO 27001 Standardı; Bilgi Yönetim Sistemi kurularak, geliştirilmesi, işletilmesi, izlenmesi, gözden geçirilmesi, sürekliliği ve sürdürebilirliği için bir model oluşturmak için hazırlanmış bir standarttır. Bu standartta Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri hakkında kuruşların belgelendirilmesi için gerekli olan standartlar yer almaktadır. Tüm kuruluşlar, hangi sektörde olursa olsun bu sistemi kurabilir ve ISO 27001 belgesini alabilmektedirISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgelendirme Süreci

ISO 27001 belgesine sahip olmayı hedefleyen firmalar, her durumda, bu standardın gereklilikleri yerine getirmek zorundadır. Gerekli dokümantasyonun sağlanması, kayıtların oluşturulması, sistem bileşenlerin kurulması ve benzeri gibi adımlar ISO 27001’de yer alan şekliyle gerçekleştirilmelidir. Bilgi güvenliği sistemini kuran, takip eden ve herhangi bir problem olmadığını tespit eden her firma, daha sonra ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgelendirme sürecini tamamlamak üzere yetkili bir belgelendirme kuruluşuna başvuru gerçekleştirir. Bu kuruluştan gelen bağımsız denetçiler işletme sahalarını ziyaret edip gerekli kontrolleri yaptıktan sonra eğer ortada bir sorun yoksa olumlu bir rapor hazırlamaktadır. Bu rapora istinaden ilgili işletmeye ISO 27001 sertifikası verilmektedir. Kuruluşunuzun bilgilerini korumak, kuruluşunuzun başarılı ve sorunsuz yönetimi için çok önemlidir. ISO 27001 standardına ulaşmak kuruluşunuza değerli ve bilgi varlıklarını yönetme ve koruma konusunda yardımcı olacaktır. ISO 27001 belgelendirme süreci aşağıda verilen maddeler şeklinde özetlenebilir.

1.İlk Değerlendirme
 • Uygunsuzluk alanlarının belirlenmesi
 • Gereksinimleri karşılamak için iyileştirme alanlarının önerilmesi
 • Belgeleri derlemek için bilgilerin toplanması
 • 2.Dökümanların Yazılması
 • Belgelerin derlenmesi
 • Mevcut işletme prosedürleri ile birlikte zorunlu prosedürlerin dahil edilmesi
 • 3. Belgelendirmenin Yapılması
 • Tüm gereksinimler karşılandığında belgelendirmenin yapılanması
 • Bu süreçler bir bütün olarak iki aşamalı değerlendirme sürecinin bir parçasıdır.


 • Tüm ISO 27001 belgelendirme süreçlerinde ilk değerlendirme ve ikinci değerlendirme olarak şu aşamalar yer alır:

  Birinci Aşama:Bu ilk değerlendirme, standardın zorunlu gereksinimlerinin karşılanıp karşılanmadığını ve yönetim sisteminin ikinci geçiş geçemeyeceğini belirler.

  İkinci Aşama: Bu ikinci değerlendirme sistemin etkinliğini belirler ve yönetim sisteminin uygulandığını ve çalıştığını doğrulamaya çalışır.


  Data Yönetim Danışmanlığı olarak ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgelendirme sürecinde sizlere vereceğimiz hizmet konusunda fayda sağlamak ve detaylı bilgiye sahip olmak için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.”