Enerji Yönetim Sistemi

Enerji Yönetim Sistemi

Enerji Yönetim Sistemi

Enerji Yönetim Sistemi

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardı, organizasyonların enerji verimliliğini yükseltmek için gerekli olan, süreç ve sistemleri oluşturmalarını, bu süreç ve sistemlerin uygulanmasını ve sürdürülebilirliğini sağlamaktadır. Standart tüm enerji türlerini kapsar. Kuruluşların tamamını etkin enerji yönetimine, maliyetlerin azaltılmasına ve çevreye karşı duyarlılığa teşvik eder.Enerjinin giderek daha da büyük önem taşıdığı günümüzde, enerjinin verimli kullanılması esasına dayanan ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, her sektörde küçükten büyüğe her türlü işletmeye uygulanabilecek, tek başına olabileceği gibi diğer yönetim sistemleriyle entegre olarakda yürütülebilecek bir Yönetim Sistemidir.

Enerji Yönetim Sistemi, kuruluşların enerji politikalarını belirlemesi, amaç ve hedefleri doğrultusunda oluşturduğu enerji yönetim programları çerçevesinde enerji tüketimini yönetmesi ve enerji yönetim sisteminin performansını değerlendirerek iyileştirmelerin sağlanmasına dayanmaktadır.

ISO 50001 Belgelendirmesinin Faydaları:
-Uygulamaya konulan projeler yardımıyla enerji tüketimini azaltır.

-Enerjiden kaynaklanan masrafları kontrol altında tutar ve azaltır.

-Mevcut cihaz ve ekipmanların kullanımını kontrol altında tutar.

-Enerji tüketiminin izlenmesi yoluyla performans hakkında bilgi edinilmesini sağlar.

-Verimliliğin artırılması ve yasalara uygunluğu sağlar.

-İsraftan kaynaklanan olumsuz çevre etkisini azaltır.

-Enerji bilinci ile ilgili olarak toplum içinde saygınlığı arttırır.

-Sera gazı emisyonlarının azaltılmasında katkı sağlar.

-Diğer yönetim sistemleri ile entegrasyonu halinde kaynak tasarrufu sağlar.