İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

Kuruluşunuzun çalışanlarının sağlık ve güvenliğinin korunması ilkesi, rekabet pazarında ayırtedici bir unsurdur. Sertifikalandırılmış İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, sizin, çevre ve çalışanlarınızı zararlı kazalardan korumak için kararlılığınızı gösterir. Bir yönetim sistemi kurulması, iş sağlığı ve güvenliği risklerinin kontrol altında tutulmasını sağlayacaktır. Her işte, stratejik hedefleri açısından kritik, işlevsel prosesler vardır. İşteki ilerleme, kurumun, zayıf, kuvvetli yönlerini, gelişme fırsatlarını keşfetme kapasitesine bağlıdır. Etkin bir iş sağlığı iş güvenliği yönetim sistemi işletmenizde risklerin azaltılmasını, rekabet avantajı sağlamanızı, yasalarla uyum içerisinde olmanızı ve toplam performansın sürekli iyileştirilmesini sağlayacaktır. OHSAS 18001 Standardının yerini alacak olan ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı, komite taslağı aşamasını tamamlayarak taslak haline geçti. ISO 45001:2018(OHSMS) gerekliliklerini uygulamak çalışanları koruma altına alır, girişimsel çaba göstermelerini sağlar aynı zamanda yasal gerekliliklere uyulması konusunda da zorlayıcı etkisi vardır.

ISO 45001 Sisteminin Faydaları

-Çalışanların ve diğere tarafların yapılan organizasyonel faaliyetlerden kaynaklanan sağlık ve güvenlik risklerine maruz kalmalarını en aza indirmek
-Zaman kaybı ve ilgili masraflarda potansiyel azalma
-Hasar tazminatlarında ve sigorta primlerinde potansiyel azalma
-Sağlık ve güvenlik taahhüdünüze olan bağlılığınızın kanıtlanması
-Üçüncü taraflara gerekli özenin gösterildiğinin ve uygunluğun kanıtlanması
-Şimdi ve gelecekte, sağlık ve güvenlik risklerine karşı kararlı ve kanıtlanmış bir yönetim yaklaşımı
-Sürekli iyileştirme metodunun geliştirilmesi
-Yeni müşterilere ve iş ortaklarına daha kolay ve rahat erişim