Mali Destek Programları

Mali Destek Programları

Mali Destek Programları

MALİ DESTEK PROGRAMIN AMACI

  • KOBİ’lerin imalat sanayine yönelik yatırımların desteklenmesi,
  • Rekabet gücünün yükseltilmesi için bölgenin Ar-Ge, inovasyon ve girişimcilik kapasitesinin arttırılmasına yönelik altyapıların geliştirilmesi
  • Teknoloji ve yenilik kapasitelerini geliştirerek daha rekabetçiolmaları,
  • Katmadeğeri yüksekürüngeliştirmeleri,
  • Kurumsal araştırma ve teknoloji geliştirme kültürüne sahipolmaları,
  • Ulusal ve küresel değer zincirlerinin parçasıhalinegelmeleri,

Uygun Başvuru Sahipleri:

• Mahallî İdareler

• Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları

• Üniversiteler

• Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

• Organize Sanayi Bölgeleri

• Küçük Sanayi Siteleri

• Serbest Bölge Müdürlükleri

• Kamu Kurum ve Kuruluşları

• Sivil Toplum Kuruluşları

• Kar Amacı Gütmeyen Birlikler

Proje süresi: Azami süre: 24 ay

Destek Tutarı: Asgari tutar: 100.000 TL Azami tutar: 750.000 TL

Destek Oranı: %25 - %75

MALİ DESTEK PROGRAMLARI KALKINMA AJANSLARININ HER YIL Kİ PLANLAMALARINA GÖRE SEKTÖREL VE BÜTÇE OLARAK DEĞİŞİKLİK GÖSTERMEKTEDİR.