Kalite Yönetim Sistemi

Kalite Yönetim Sistemi

Kalite Yönetim Sistemi

Kalite Yönetim Sistemi

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 100 kadar ülkenin oluşturduğu Uluslararası Standardizasyon Örgütünün (ISO), 1947 yılından beri yayımladığı standartlar arasında en çok tanınan yönetim sistemi standardıdır. İlk defa 1987 de yayınlanmış sonrasında 1994, 2000 ve 2008 yıllarında yenilenmiştir. Son olarak da 2015 yılında yenilenmesi nedeniyle ISO 9001: 2015 Standardı olarak anılmaktadır.Standartları her beş yılda bir gözden geçirerek günün koşullarına göre revize etmek ilkesi ile çalışmaları tamamlanan 2015 revizyonu yürürlüğe girmiştir.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi için her hangi bir sektör, çalışan sayısı ya da özel/resmi kurum ayrımı bulunmamakta olup bütün kuruluşlar tarafından gönüllülük esasına dayanan bir yönetim sistemidir. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi kuruluşların mevcut ürün/hizmet kalitelerinden ziyade mevcut üretim/hizmet sunum faaliyetlerinin devam ettirilmesi için gerekli süreçlerin yönetimlerini kapsamaktadır.

Kalite Yönetim Sistemleri sertifikası, fark gözeten müşterilere kalite standartlarınızı kanıtlamakla uğraşmaktan sizi kurtaran bir kabul edilebilirlik işaretidir. ISO 9001, uluslararası bir dili konuşmaktadır. Müşterilerde kalite bilinci her geçen gün daha da artmaktadır. Yaptığınız işin onların gereksinimlerini karşılayıp karşılamayacağını önceden bilmek isterler.

Sertifikalı Kalite Yönetim Sistemi, kalitedeki ve müşteri memnuniyetindeki kesin kararlılığınızı gösterir. Kalite Yönetim Sistemi kurmak, müşteri memnuniyetini arttırmaya, bunu sürekli kılmaya ve iç çalışmaların yoluna girmesine yardım edecektir.Müşteri gereksinimini karşılayamama riskini en aza indirir. Her işin stratejik hedefler açısından kritik olan yürütme prosesleri vardır. İşteki ilerleme, kurumun zayıf ve kuvvetli yönlerini, gelişme fırsatlarını keşfetme kapasitesine bağlıdır.

Bir ISO 9001 sertifikası yeterli bulunan ve en iyi uygulama standardına göre Kalite Yönetim Sisteminizin belgelendirildiğini kanıtlar. 3. taraf belgelendirme kuruluşu tarafından verilen sertifika, müşterilerinize zorunluluklarını karşılayan gerekli iş proseslerini uygulandığınız güvenini sağlar.

ISO 9001 standardı uluslararası tanınan genel bir standarttır. Ürün standardı değildir fakat imalat veya hizmet endüstrisinde kullanılabilir. Uluslararası kalite yönetim sistemlerine yönelik gereksinimleri tanımlamak için ISO (International OrganizationforStandardization) tarafından geliştirilmiştir. Müşteri odaklılık, liderlik, çalışanların katılımı, proses yaklaşımı, sistem yaklaşımı, sürekli iyileştirme, gerçeklere dayalı karar verme ve tedarikçilerle karşılıklı çıkar ortaklığına dayalı ilişki kavramları üzerine kurulmuş olan ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı, müşteri memnuniyetinin, müşteri beklentileri ve geçerli yasal şartlar karşılanarak sağlanması için şartları tanımlamaktadır.

ISO 9001 Belgelendirmesinin Faydaları:

-İşletmenin piyasa itibarında artış sağlanması (prestij)
-İşletmenin uluslararası geçerliliğe sahip bir kalite belgesi edinmesinin getirdiği ticari avantajlardan yararlanabilme (ihracat için kalitenin belge ile ispatlanabilmesi)
-Müşteri memnuniyetinde ve müşteri sadakatinde artış sağlanması
-Hata oranlarında, firelerde, yeniden işlemelerde azalma sağlanması
-Girdi, üretim ve son kontrollerin etkin olarak yapılabilmesi
-Tedarikçilerin seçiminde, değerlendirilmesinde ve takibinde kolaylık sağlanması
-İşletme içi yetki ve sorumlulukların tespitinde ve dağıtılmasında kolaylık sağlanması
-İşletme faaliyetlerinin standartlaştırılmasını sağlayacak dökümantasyonun (altyapının) oluşturulması
-Veriler ve istatistiksel ölçümler doğrultusunda durum analizlerinin yapılabilmesi ve geleceğe yönelik kararlarda bu analiz sonuçlarının kullanılabilmesi
-Kurumsallaşma yolunda önemli bir adım atılmış olması