Gümrük Vergisi Muafiyeti

Gümrük Vergisi Muafiyeti

Gümrük Vergisi Muafiyeti

Gümrük Vergisi Muafiyeti, teşvik edilen yatırım kapsamında yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için ithalat rejimi kararında belirtilen gümrük vergisinin ödenmemesidir. Fasıllar bazında Gümrük Vergi Oranları "İthalat Rejimi Kararı" eki listelerde belirtilmektedir. Gümrük Vergisi Muafiyeti- Örnek Uygulama Yatırım projesi kapsamında, yurtdışından 30.000.000 TL'lik ithal makine ve teçhizat satın alacak olan bir yatırımcının, projesinin gümrük vergisi muafiyeti teşvik aracından faydalandırılması durumunda yaklaşık 600.000 TL'lik bir avantaj sağlaması mümkündür. Gümrük Vergisi Muafiyet Tutarı = (İthal Makine ve Teçhizat Bedeli) x (Gümrük Vergisi Oranı*) = 30.000.000 TL x (%2) = 600.000 TL * İthalat Rejimi Kararı'nda öngörülen Gümrük Vergisi Oranı ülkelere göre farklılık göstermekte olup, %2 oranı ortalama olarak kabul edilebilir.